ΕΓΓΥΗΣΗ

• Τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών από την παράδοση τους στον αγοραστή,  έναντι κατασκευαστικών και μόνο ελαττωμάτων, που υπήρχαν κατά τη στιγμή της παράδοσης τους.

• Μετά την πάροδο των 6 μηνών από την παράδοση, θα πρέπει ο αγοραστής να αποδείξει με τεχνική έκθεση αρμοδίου πιστοποιημένου πραγματογνώμονα, την κατασκευαστική ελαττωματικότητα του πωληθέντος προϊόντος για να ισχύσει η νόμιμη εγγύηση (άρθρο 534 επ. Α.Κ )

• Η προσκόμιση από τον αγοραστή της απόδειξης λιανικής αγοράς ή του τιμολογίου αγοράς καθώς και της συσκευασίας του  προϊόντος, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ισχύ της εγγύησης.

• Η εγγύηση δεν ισχύει εάν έχει γίνει από τον αγοραστή κακή ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή παραβίαση των προϋποθέσεων και των κανόνων ασφαλείας, που έχει ορίσει ο κατασκευαστής του πωληθέντος προϊόντος, ή εξυπακούονται από την ίδια την φύση του προϊόντος.

• Η πιθανή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος δεν επιφέρει την επέκταση της εγγύησης ούτε την ανανέωση της λήξης της εκτός ιδιαίτερης έγγραφης συμφωνίας, με την οποία παρέχεται άπαξ νέα 3μηνη εγγύηση για το αντικατασταθέν προϊόν.

• Επιστροφή προϊόντος λόγω DOA:

     Σε περίπτωση επιστροφής προιόντος λόγω DOA (Dead on Arrival) και αφού πρώτα έχει υπάρξει συννεόηση με το κατάστημα μας (με email στο info@batteriesdissios.gr η με τηλέφωνο στο 2106452865) ο πελάτης έχει περιθώριο 10 ημερολογιακών ημερών να μας αποστείλει το προιόν με δική μας χρέωση με μεταφορικό μέσω επιλογής της εταιρίας μας. Το προιόν πρέπει να συνοδεύεται από το παραστατικό πώλησης, την συσκευασία του και την φόρμα αίτησης επιστροφής εμπορεύματος.

• Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου προϊόντος πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τον πελάτη η κάτωθι αίτηση επιστροφής εμπορεύματος και να αποσταλεί στο info@batteriesdissios.gr.

Φόρμα αίτησης επιστροφής εμπορεύματοςΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

• Εφ’ όσον το πωληθέν προϊόν δεν είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση, αλλαγή του  προϊόντος ή υπαναχώρηση του αγοραστή δεν ισχύει εάν η πώληση έχει γίνει από τα φυσικά καταστήματά μας ή εάν η αξία του προϊόντος είναι μικρότερη των 30 ευρώ ή εάν ο αγοραστής δεν είναι καταναλωτής υπό την έννοια του κωδικοποιημένου Ν. 2251/94 περί προστασίας των καταναλωτών, αλλά είναι επιτηδευματίας ή έμπορος που ενεργεί για λόγους που εμπίπτουν  στην εμπορική, επιχειρηματική ή ελεύθερη επαγγελματική του δραστηριότητα.

• Σε αγορά που πραγματοποιείται από απόσταση (εκτός φυσικού καταστήματος), ο καταναλωτής-αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος.

• Η δήλωση υπαναχώρησης του καταναλωτή πρέπει να γίνεται εγγράφως.

• Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται τα προϊόντα που λήγουν σύντομα, τα  προϊόντα που ήταν σφραγισμένα-συσκευασμένα και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους, τα προϊόντα  που δεν είναι απολύτως άθικτα, στην ίδια ακριβώς κατάσταση που είχαν παραδοθεί, τα προϊόντα και έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

• Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου προϊόντος πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τον πελάτη η κάτωθι αίτηση επιστροφής εμπορεύματος και να αποσταλεί στο info@batteriesdissios.gr.

Φόρμα αίτησης επιστροφής εμπορεύματος