Προσωπικά Δεδομένα
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Χρήστος Δήσιος Α.Ε.”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεγάλου Σπηλαίου, αρ. 7 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094316934, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@batterypack.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 6452865 (στο εξής χάριν συντομίας η “εταιρεία”) δημιούργησε και λειτουργεί το παρόν ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών (στο εξής “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστότοπος”) υπό το εμπορικό σήμα “ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΗΣΙΟΣ”.
 
Γενικά
Για την εταιρεία μας η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και πελατών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχει πρωταρχική σημασία. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα και σε κάθε περίπτωση να τα επεξεργαζόμαστε στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτησή σας. Η Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής “Κανονισμός”).
 
Δημιουργήσαμε τον παρόντα ιστότοπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτησή σας και προσπαθούμε συνεχώς να τον βελτιώνουμε ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις σας. Για να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο χρήστης ή/και πελάτης μας να καταλάβετε ότι χρειάζεται να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που θα επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή περιήγηση σας στον ιστότοπο και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι αντίστοιχοι Όροι Χρήσης περιγράφουν τη μέθοδο με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτησή σας προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για εσάς. Στις αμέσως επόμενες γραμμές μπορείτε να πληροφορηθείτε το σύνολο το δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.
 
Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εσείς μας δίνετε εκούσια, χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας προκειμένου να έχετε άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κατάστημά μας, να σας παρέχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα και αιτήματά που μας απευθύνετε και να εκτελούμε άμεσα τις παραγγελίες σας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του ιστότοπου, εφόσον μας δώσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητά του, να καθορίσουν τις απαιτήσεις σας για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν τις παραγγελίες σας. Δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε κανέναν τρίτο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την εταιρεία μας και δεν  παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο υλοποίησης των αιτημάτων και παραγγελιών σας.
 
Συγκέντρωση και σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας
Σχεδιάσαμε τον ιστότοπό μας έτσι ώστε οι χρήστες και πελάτες μας να μπορούν να τον επισκέπτονται χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητάμε από τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα ειδικά στην περίπτωση που θέλουν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ή/και να παραγγείλουν προϊόντα μας, ή/και να εγγραφούν στη λίστα παραληπτών newsletter, ή/και να στείλουν ερωτήματα και αιτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιστότοπου.
 
Τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα και αφορούν τους αντίστοιχους αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας: α/ δεδομένα που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ορίζοντας παράλληλα προσωπικό κωδικό πρόσβασης, β/ δεδομένα που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του χωρίς προηγούμενη δημιουργία λογαριασμού, γ/ δεδομένα που ο χρήστης μας παρέχει προκειμένου να του αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό σε περιοδική βάση (newsletter). Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα σας ζητηθεί απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η πόλη, ο νομός και η χώρα όπου θα παραδοθούν τα προϊόντα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει και ημερομηνία γέννησης για να διαπιστώσουμε εάν είστε άνω των 16 ετών. Κάνουμε χρήση των δεδομένων που μας δίνετε κατά την ηλεκτρονική αποστολή της εκάστοτε φόρμας, με σκοπό: 1/ να διεκπεραιώσουμε την παράδοση της παραγγελίας και των νομίμων φορολογικών παραστατικών στο χώρο σας μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας μεταφορών, 2/ να επιβεβαιώσουμε και να ταυτοποιήσουμε τους πελάτες μας σε κάθε αναγκαία περίπτωση, 3/ να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και ειδικές προσφορές εφόσον έχετε δηλώσει αντίστοιχη επιθυμία και έχετε δώσει αντίστοιχη συγκεκριμένη συγκατάθεση, 4/ να σας αποστέλλουμε εξειδικευμένη ενημέρωση μέσω της κατάρτισης ατομικού προφίλ (profiling), τηρουμένων των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη και ενεργή προς τούτο συγκατάθεση.
 
Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της εταιρείας μας αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας με απευθείας αποστολή email στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος info@batterypack.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας στο  210 6444755 ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα απεγγραφής που παρέχεται στις ηλεκτρονικές μας φόρμες.
 
Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε νόμιμο λόγο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Βάσει και των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού, δεσμευόμαστε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που συντρέχει αντίστοιχος νόμιμος λόγος, απέχοντας από κάθε περαιτέρω επεξεργασία. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:  α/ όταν έχετε δώσει αντίστοιχη ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή, με πλήρη επίγνωση και δια θετικής ενέργειας συγκατάθεση για κάθε επιμέρους σκοπό επεξεργασίας (για παράδειγμα, αποστολή newsletter), β/ όταν απαιτείται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο καταρτισθείσας ή υπό κατάρτιση σύμβασης ανάμεσα στην εταιρεία μας και εσάς ως πελατών μας. Ενδεικτικά, στην περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε ένα προϊόν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα χρειαστεί να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της παραγγελίας σας, να σας υποστηρίξουμε τεχνικά μετά την παραλαβή του προϊόντος κλπ, γ/ στην περίπτωση που υφίσταται αντίστοιχη νομική υποχρέωση ή λόγος δημοσίου συμφέροντος (για παράδειγμα, με σκοπό την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας,) δ/ όταν υφίσταται έννομο συμφέρον για την εταιρείας μας, όπως σε περιπτώσεις πρόληψης απάτης, διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών του συστήματος τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε κλπ
 
Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας
Τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει διατηρούνται από την εταιρεία μας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία σας και να υλοποιηθούν παρεπόμενες υποχρεώσεις της σύμβασης πώλησης. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να εγγραφείτε ως χρήστης/πελάτης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να δημιουργήσετε τον αντίστοιχο λογαριασμό, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μέχρι εσείς να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας. Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή την ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας σας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη νομική υποχρέωση (για παράδειγμα υποχρεώσεις συμμόρφωσης στην φορολογική νομοθεσία) ή σπουδαίο έννομο συμφέρον. Τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας μας στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας.
 
Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας
Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί μας που αναλαμβάνουν την εκτέλεση της παραγγελίας σας, οι συντηρητές και τεχνικοί του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 
Η εταιρεία μας διαβιβάζει τα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα, με σκοπό τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας, σε τρίτη εταιρεία μεταφοράς.
 
Περαιτέρω, διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της εταιρείας μας. Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σε εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν  την αποστολή διαφημιστικού υλικού και προσφορών στους πελάτες μας ή αναλαμβάνουν για εμάς μας τη διαχείριση των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η εταιρείας μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών  σας δεδομένων και καθορίζει τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους βάσει καταγεγραμμένων εντολών και ρητής δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας, ώστε να παρέχεται σε εσάς και από τους λοιπούς εκτελούντες επεξεργασία των δεδομένων σας, το ίδιο επίπεδο προστασίας με την παρούσα Δήλωση.
 
Πέραν των ανωτέρω, δεν μοιραζόμαστε με κανέναν περαιτέρω τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης). Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
 
Ανήλικοι
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 16 έτη. Στην περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μαζί με τους γονείς σας ή μετά από τη δική τους συγκατάθεση.  
 
 
Προσωποποιημένη πληροφόρηση & κατάρτιση προφίλ
Κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να περιηγείστε και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε, είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, είτε με την εγγραφή σας στα newsletter μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) καθώς και την ανάλογη κατά περίπτωση συγκατάθεση σας.
 
Μετά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα το προφίλ σας, βάσει των προτιμήσεών σας. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετούμε αποτελεσματικά, εφόσον γνωρίζουμε τις ανάγκες σας και μπορούμε να σας προσφέρουμε το περιεχόμενο που ανταποκρίνεται σε αυτές. Τα δεδομένα που μας δίνετε, μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες και να σας ενημερώνουμε για τα τελευταία προϊόντα μας με βάση τις προτιμήσεις που έχετε δείξει στις αναζητήσεις και την πλοήγησή σας, πάντα με σεβασμό και εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ και την παροχή προσωποποιημένων ενημερώσεων από τον ιστότοπό μας.
 
Προσθήκες (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσιών τρίτων παρόχων
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις εξής προσθήκες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τρίτων παρόχων: Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται αυτόματα με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο στους συγκεκριμένους παρόχους, αλλά μόνον εφόσον εσείς το επιλέξετε. Πατώντας το πλαίσιο του κάθε παρόχου στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας ενεργοποιείτε την αντίστοιχη προσθήκη και τα δεδομένα σας μεταδίδονται και αποθηκεύονται στον αντίστοιχο πάροχο. Εφόσον κάνετε μια τέτοια επιλογή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα που συλλέγουν οι τρίτοι πάροχοι, το χρόνο αποθήκευσης  των δεδομένων από εκείνους και το είδος της επεξεργασίας που διεξάγουν. Εφόσον ο τρίτος πάροχος χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να περιορίσετε την πιθανή επεξεργασία δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τον ιστότοπό μας, διαγράφοντας και απενεργοποιώντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης πριν εισέλθετε στο περιβάλλον του παρόχου.
Αν και η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους παρόχους δεν εξαρτάται από τον εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα, στην περίπτωση που είστε παράλληλα συνδεδεμένοι εκεί, οι πληροφορίες θα συσχετισθούν άμεσα με το προφίλ σας. Ο τρίτος πάροχος ενδέχεται να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει ως προφίλ χρήσης και να τις χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετισθεί το προφίλ σας με τον τρίτο πάροχο, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδεθείτε πριν πατήσετε πάνω στην προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήσης επικοινωνώντας με τον εκάστοτε τρίτο πάροχο και επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων που σας προσφέρει.
 
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και Συναλλαγών
Η εταιρεία μας δεσμεύεται όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες και πελάτες του παρόντος ιστότοπου. Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίζετε ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε αποκάλυψη, παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση, ή απώλεια. Βοηθούν επίσης στην ταυτοποίησή σας, την ασφαλή χρήση του ιστότοπου και τη διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού.
 
Η σύνδεσή σας είναι ασφαλής διότι κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, υπάρχει η δυνατότητα να γίνετε εγγεγραμμένο μέλος απολαμβάνοντας προνόμια όπως: η πρόσβαση και αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων, το ιστορικό των παραγγελιών σας, η αλλαγή του μυστικού κωδικού ασφαλείας (password), η εγγραφή ή αναίρεση της εγγραφής σας στα newsletters μας κ.α. Η πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό σας γίνεται μέσω ειδικών κωδικών εισόδου. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: α/ Ο κωδικός εισόδου (username), β/ Ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password). Κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, αλλιώς δεν ευθυνόμαστε για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια
Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε ειδικά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης: α/ Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, β/ Για την ασφαλή πραγματοποίηση χρέωσης καρτών στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών. Από το καλάθι μέχρι το τέλος της διαδικασίας αγοράς στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.batteriesdisios.gr, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/πελάτη κρυπτογραφούνται. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
 
Σε κάθε περίπτωση, εάν παρά το υψηλότατο επίπεδο προστασίας που σας παρέχουμε, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει, θα λειτουργήσουμε άμεσα με σκοπό την άρση της παραβίασης και την τήρηση της προβλεπόμενης από τον Γενικό Κανονισμό διαδικασίας ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και των πελατών μας.
 
Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Σας ενημερώνουμε πως ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς, τους χρήστες και πελάτες του ηλεκτρονικούς μας καταστήματος, η δυνατότητα να ασκήσουν ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του Γενικού Κανονισμού, δικαιώματα: α/ δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχετε προσκομίσει και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να διαπιστώσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας, β/ δικαίωμα τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων, γ/ δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή ανάκλησης της σχετικής συγκατάθεσής σας, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση, δ/ δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε/ δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαφωνείτε με του σκοπούς επεξεργασίας, στ/ δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.
 
Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@batterypack.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 6444755 ή να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής/απεγγραφής και τροποποίησης προσωπικών δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 
Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα( www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνία: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ:  210 6475628, email: contact@dpa.gr

 
Περιοδικές Αλλαγές
Ο ιστότοπός μας βελτιώνεται συνεχώς και η παρούσα Δήλωση ενδέχεται να ανανεώνεται περιοδικά. Σας συστήνουμε να ανατρέχετε σε αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.
 
Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το www.batteriesdisios.gr  
Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο αποδέχεσθε και συγκατατίθεστε στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους Όρους Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με τα ανωτέρω θα πρέπει να μην συνεχίσετε με την περιήγησή σας και τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
 
 
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Όροι Χρήσης του www.batteriesdisios.grαποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να αποφεύγετε κάθε αναπαραγωγή και πιθανή χρήση των εν λόγω κειμένων. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία μας επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός.